tramperiet.se

Tramperiet har helt upphört med budverksamhet från och med juli 2014. Vi hänvisar vidare till valfri budleverantör - samtliga budfirmor i Göteborg erbjuder cykelbud. Tveka inte att efterfråga cykelbud!

Verksamheten fortsätter inom IT-området med projektering av nät (fasta och trådlösa installationer för i huvudsak lite större organisationer) som under- eller huvudentreprenör samt konsult inom IT-drift, IP-nät och digital kommunikation (WiFi, mobiltelefoni, mobil data, digital sambandsradio, trunkning, repetering, VPN, routing, VLAN, 802.1X, osv).

Kontaktuppgifter

info@tramperiet.se
0736 18 17 01